معلومات به زبان دری


ثبت نام کردن و رای دادن آسان است. معلومات به زبان دری در مورد انتخابات ایالتی استرالیای جنوبی و نحوه ثبت نام و رای دادن را از اینجا می توانید دانلود کنید:

State

Our state election guides are currently being updated. If you need information in your language please contact ECSA.

Council

Postal vote guide for Local Government Elections in Dari (PDF 735 KB)

Postal vote guide for City of Adelaide in Dari (PDF 745 KB)

اگر به ترجمان نیاز دارید، لطفا با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی (TIS National) به شماره 450 131 تماس بگیرید و از آنها بخواهید که به کمسیون انتخابات استرالیای جنوبی به شماره تلفون 232 655 1300 زنگ بزنند. ساعات کاری ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر است.