Nepali

नेपाली भाषामा जानकारी

नाम दर्ता तथा मतदान गर्न सजिलो छ। साउथ अष्ट्रेलियन राज्यको चुनाव तथा यसका लागि कसरी नाम दर्ता गर्ने तथा मत हाल्ने भन्नेबारे नेपाली भाषामा जानकारी यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छः

State

Our state election guides are currently being updated. If you need information in your language please contact ECSA.

Council

Postal vote guide for Local Government Elections in Nepali (PDF 754 kB)

Postal vote guide for City of Adelaide in Nepali (PDF 775 kB)

यदि तपाईलाई दोभाषे चाहिन्छ भने, कृपया अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) लाई  131 450 मा फोन गर्नुहोस् र उनीहरूलाई निर्वाचन आयोग साउथ अष्ट्रेलिया (Electoral Commission SA) लाई  1300 655 232 मा फोन लगाई दिन अनुरोध गर्नुहोस्। हाम्रो कार्यलय समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म  (सेन्ट्रल स्ट्याण्डर्ड टाइम) (CST) सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हो।


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact

Authorised by M.Sherry, Electoral Commissioner