اطلاعات به فارسی

ثبت نام کردن و رای دادن آسان است. می توان اطلاعات به زبان فارسی در مورد انتخابات ایالتی استرالیای جنوبی و نحوه ثبت نام و رای گیری را از اینجا دانلود کرد:

State

 

Our state election guides are currently being updated. If you need information in your language please contact ECSA.

Council

Postal vote guide for Local Government Elections in Persian (PDF 711 KB)

Postal vote guide for City of Adelaide in Persian (PDF 732 KB)

اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS National) به شماره 131 450 تماس بگیرید و از آنها بخواهید که با کمیسیون انتخابات SA به شماره 1300 655 232 تماس بگیرند. ساعات اداری ما 9 صبح تا 5 بعد از ظهر (CST) از دوشنبه تا جمعه است.